OBS!

C-pool har även delats in i två pooler pga deltagarantal.

TIDER

16-17.30 Prova på för ungdomar.
18.00 Pool A2+B2+C2
20.00 Pool A1+B1+C1

ca 21.30
Prisutdelning

 Alla deltagarna har möjlighet att vinna priser då det även kommer lottas ut!